Microbiologische analyses

Microbiologie is een belangrijk onderdeel van de arbo- en milieuwetgeving. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling hiervan. Op basis van uw meetplan voeren we alle microbiologische monsternames voor u uit. Onze specialisten maken daarbij gebruik van gevalideerde analyse- en onderzoeksmethoden.

Luchtonderzoek:
Gemiddeld besteden we 80 procent van onze tijd in gebouwen. Aandacht voor het binnenmilieu is daarom van groot belang voor de gezondheid. Bacteriën, schimmels en gisten hebben een negatieve invloed op het binnenklimaat. Wij beschikken over de meest moderne apparatuur en ervaren laboranten voor het uitvoeren van microbiologische analyses.

  • Bacteriën, gisten en schimmels inclusief determinatie
  • Endotoxineonderzoek
  • Histamine

Wateronderzoek
Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. De ziekteverschijnselen variëren van griep tot longontsteking. Besmetting vindt plaats door blootstelling aan aerosolen waardoor mensen de bacteriën inademen. Legionella kan zich onder meer ontwikkelen in leiding- en proceswater, zoals koelwater in koeltorens, of sproeiwater bij tuincentra. RPS verzorgt gecertificeerde monstername en analyse.

  • Legionella in drink- en proceswater
  • Serotypering legionella
  • Kiemgetal bepaling

Oppervlakteonderzoek
Micro-organismen verspreiden zich via de lucht en slaan neer op oppervlakken. Door contactverspreiding worden deze micro-organismen overgebracht naar de mens. U kunt de oppervlakken bemonsteren door het nemen van een afdruk met een specifieke voedingsbodem. Deze wordt op het laboratorium geïntubeerd waarna een telling of determinatie kan ontstaan. Met het resultaat kunt u een uitspraak doen over de verontreiniging. En de effectiviteit van schoonmaakwerkzaamheden toetsen.

  • Bacteriën, gisten en schimmels
  • Huisstofmijt

Huur apparatuur
Wilt u de monstername liever in eigen beheer uitvoeren? U kunt bij ons apparatuur voor microbiologische monstername huren. De apparatuur is uit voorraad leverbaar, gebruiksklaar en voorzien van kalibratie rapporten van de originele leverancier.

Betrouwbaarheid
RPS streeft naar perfecte kwaliteit en betrouwbaarheid. We maken gebruik van genormeerde bemonsteringstechnieken. Ook voldoen de RPS-laboratoria aan de accreditatiecriteria voor testlaboratoria, zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025. U kunt onze scope van geaccrediteerde verrichtingen inzien op www.rva.nl onder scope nummer L192.

Kwaliteitsborging
De laboratoria van RPS werken volgens een kwaliteitssysteem dat uitgaat van de hoogste kwaliteitsnormen. Zij voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025, NEN-EN-ISO/IEC 17020 en ISO 9001. Een overzicht van onze accreditaties vindt u ook terug op de site van de Raad voor Accreditatie onder registratienummers L192 en I143.

DOWNLOADS

Prijslijst Arbo-Milieu 2016

INTERESSANT

MICROBIOLOGISCHE ANALYSES