Arbeidshygiëne

Komen uw medewerkers in aanraking met gevaarlijke stoffen of micro-organismen? Dan wilt u beroepsziekten voorkomen. Hiervoor is een goed beleid op arbeidshygiëne essentieel. RPS helpt uw bedrijf niet alleen bij het herkennen van chemische, fysische en biologische agentia. Ook bij het kwantificeren en beheersen daarvan. Zo werkt u aan veilige en gezonde werkomgeving.

Blootstelling in beeld
Bij het bepalen van de juiste strategie is de mate van blootstelling van belang. Aan de hand van uw bedrijfsactiviteiten bepalen onze arbeidshygiënisten en toxicologen de impact en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Denk aan vluchtige organische stoffen (VOS), Chroom 6, fijnstof (PM10, PM2,5) en (asbest)vezels. Ook micro-organismen, zoals Legionella behoren daartoe. Met de juiste strategie, apparatuur en analyses komen we samen met u tot betere instructies en technische beheersmaatregelen.

Risico’s inventariseren
RPS beschikt over geregistreerde arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen die u ondersteunen bij een risico-inventarisatie. Daardoor kunnen we deze risico-inventarisaties vanuit meerdere disciplines bekijken.

Binnenluchtmetingen
Bij bodemverontreiniging ondersteunen we u bij het uitvoeren van binnenluchtmetingen conform de laatste protocollen van de RIVM. Zo krijgt u direct een betrouwbare uitspraak over de mogelijke humaan toxicologische gezondheidsrisico’s.

Eigen laboratoria
Zelf aan de slag? Informeer naar de mogelijkheden voor het huren van meet- en bemonsteringsapparatuur voor luchtonderzoek en werkplekmetingen. Of besteedt het meetwerk uit aan onze ervaren meettechnici. Zij verzorgen de monstername en rapporteren waarnemingen. De analyses kunnen uiteraard verzorgd worden door onze RVa-testen geaccrediteerde laboratoria. De resultaten krijgt u online beschikbaar, zodat u direct verder kunt.

DOWNLOADS

Hoe schadelijk is chirurgische rook?

TEAM ARBEIDSHYGIËNE

ARBEIDSHYGIËNE