Asbest - de complete asbestketen

Heeft u te maken met asbest? Of is er sprake van asbestverdachte materialen? Twee werkmaatschappijen binnen RPS staan garant voor ondersteuning binnen de complete asbestketen. 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Asbest - de complete asbestketen

Asbestinventarisatie en –advies
RPS advies- en ingenieursbureau heeft ervaren specialisten in huis om asbestinventarisaties tot in detail uit te voeren. Ook de coördinatie van een asbestsanerings- en beheertraject is bij ons in vertrouwde handen.

Asbestanalyse
RPS analyse bv ondersteunt u bij asbestanalyses en eindcontrolemetingen. Onze vaste en mobiele laboratoria zijn uitgerust met elektronenmicroscopie (SEM/EDX) en lichtmicroscopie. Zo voeren wij op elke locatie en tijdstip metingen en controles uit. Direct op locatie weten waar u aan toe bent? Informeer naar de innovatieve mobiele elektronenmicroscoop (SEM/EDX).

24-uurs calamiteitendienst
Bij calamiteiten en incidenten kunt u direct een beroep doen op ondersteuning. Hiervoor participeren onze laboranten, projectleiders en asbestinventariseerders (DIA) in de 24-uurs calamiteitendienst.

Opdrachtgevers
RPS heeft bewezen complexe en langdurige trajecten tot een goed einde te brengen. Opdrachtgevers bevinden zich onder meer in: (petrochemische) industrieën, bouw- en sloopbedrijven, arbodiensten, milieudiensten, milieuadviesbureau’s, ministeries, provincies en gemeentelijke instellingen.

Geaccrediteerd
RPS analyse is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie als inspectie-instelling (NEN-EN-ISO/IEC 17020) en testlaboratorium (NEN-EN-ISO 17025). De analyses behorende tot de scope van accreditatie zijn geregistreerd onder nummer L192. De scope van de inspectieaccreditatie is geregistreerd onder nummer I143.

RPS advies- en ingenieursbureau is voor de uitvoering van asbestinventarisaties gecertificeerd conform SC540.
Verder is RPS analyse VCA* gecertificeerd en is RPS advies- en ingenieursbureau VCA** gecertificeerd. Naast de VCA certificering zijn beide werkmaatschappijen ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.

Kwaliteitsborging
De laboratoria van RPS werken volgens een kwaliteitssysteem dat uitgaat van de hoogste kwaliteitsnormen. Zij voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025, NEN-EN-ISO/IEC 17020 en ISO 9001. Een overzicht van onze accreditaties vindt u ook terug op de site van de Raad voor Accreditatie onder registratienummers L192 en I143.

DOWNLOADS

'Iedereen krijgt met asbest te maken'

INTERESSANT

TEAM ASBEST - DE COMPLETE ASBESTKETEN

ASBEST - DE COMPLETE ASBESTKETEN

Bel ons
0880 23 57 00
DAG & NACHT BEREIKBAAR
Neem direct contact op