Asbest verpakken

Bij het verpakken van asbestverdachte materialen heeft u te maken met strenge eisen.

U dient asbestverdacht materiaal daarom als volgt te verpakken:

  • Dubbel verpakt in lucht- en vezeldicht materiaal van deugdelijk, stoot- en scheurbestendige folie (polyethyleen van minimaal 0,2 mm dik);
  • Uitwendig gemarkeerd met het asbest-waarschuwingsteken.

Gebruik van emmers
Voor het verpakken van asbestverdachte (water)bodem of puinmonsters kunt u gebruikmaken van een emmer met deksel. De gebruikte emmers en deksels dienen van goede kwaliteit te zijn en goed te sluiten. Ook een schone buitenzijde is een belangrijke voorwaarde. Verder dienen de emmers aan de buitenzijde gemarkeerd te zijn met het asbest-waarschuwingsteken.

Voldoen aan eisen
Indien de wijze van verpakken van asbestverdachte materialen niet voldoet aan de gestelde eisen en/of de verpakking is beschadigd, vindt hierover terugkoppeling plaats aan de afzender. In het geval van onjuist verpakken en/of beschadiging van de verpakking kan het aangeboden materiaal (mogelijk) niet door RPS worden geaccepteerd.

Aanvraag verpakkingsmateriaal
Voor het verpakken van monstermaterialen stellen wij u verpakkingsmateriaal ter beschikking. Het benodigd materiaal is eenvoudig te bestellen via de MyResults applicatie of door contact op te nemen met de laboratoriumcoördinatie van het asbestlaboratorium.

ASBEST VERPAKKEN