Chemische analyses

Werkt u met (gevaarlijke) stoffen? Dan wilt u de gezondheidsrisico’s voor uw medewerkers in kaart brengen. Wij beschikken over de meest moderne apparatuur en ervaren laboranten voor chemische analyses. U krijgt snel inzicht of er binnen uw omgeving concentraties aanwezig zijn die boven of onder de grenswaarde liggen.

Luchtanalyses
Onze geaccrediteerde laboratoria zijn volledig ingericht op het uitvoeren van luchtanalyses voor de binnen- en buitenomgeving. Daarmee waarborgen wij optimale kwaliteit en betrouwbaarheid. Wij maken gebruik van gevalideerde analyse- en onderzoeksmethoden voor arbo- en milieuwetgeving. U krijgt een heldere rapportage met concrete aanbevelingen voor verbetering.

Korte doorlooptijd
In tegenstelling tot andere laboratoria voeren wij de metingen en analyses in eigen beheer uit. Onze werkwijze kenmerkt zich door dubbele controles, korte doorlooptijden en flexibiliteit. We maken gebruik van genormeerde bemonsteringstechnieken. Ook voldoen onze laboratoria aan de accreditatiecriteria voor testlaboratoria, zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025. Onze geaccrediteerde verrichtingen kunt u inzien op www.rva.nl onder scope nummer L192.

Spoedanalyse
Bij ons bent u verzekerd van een doorlooptijd van vijf werkdagen. Heeft u een spoedanalyse? Dan voeren we een analyse binnen 24 uur voor u uit. We lezen de analyseresultaten automatisch in ons LIMS-systeem in. De keten van dataoverdracht is hierdoor sluiten vanaf monsterregistratie tot en met rapportage.

Kwaliteitsborging
De laboratoria van RPS werken volgens een kwaliteitssysteem dat uitgaat van de hoogste kwaliteitsnormen. Zij voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025, NEN-EN-ISO/IEC 17020 en ISO 9001. Een overzicht van onze accreditaties vindt u ook terug op de site van de Raad voor Accreditatie onder registratienummers L192 en I143.

Onder lasrook wordt in het algemeen verstaan een mengsel van vaste deeltjes en gassen dat bij het lassen en thermisch snijden vrijkomt. De in de lasrook aanwezige vaste deeltjes maken de lasrook zichtbaar.

> Lasrook

Hout is een veel gebruikt bouwmateriaal. Bij bepaalde bewerkingen van hout op de bouwplaats kan een dusdanige hoeveelheid houtstof vrijkomen dat werknemers kans lopen op schade aan gezondheid.

> Houtstof

Door middel van een oplosmiddelenscreen worden totaal zo’n 250 componenten kwantitatief geanalyseerd, met een detectiegrens van 1µg. De analyse vindt plaatst met GC-MS na extractie van een koolbuisje met CS2. In de Arboprijslijst is een overzicht van al deze componenten opgenomen.

> Oplosmiddelen-screen

RPS analyse is geaccrediteerd voor de analyse van kwarts in lucht, conform de NIOSH 7602 methode. Het laboratorium heeft op dit gebied een zeer grote expertise opgebouwd. Met een infrarood analysetechniek kan kristallijn alfa kwarts in lucht met een zeer lage detectiegrens worden geanalyseerd (1µg/filter).

> Kwarts

De emissie (uitstoot) van dieselmotoren bevat kankerverwekkende (roet)deeltjes. U wilt blootstelling aan dieselmotorenemissie daarom voorkomen of terugbrengen tot een zo laag mogelijk niveau. Wij ondersteunen uw organisatie bij het identificeren, meten, analyseren en beheersen van de blootstelling aan dieselmotoremissie. Samen met TNO hebben wij die analysemethoden vergeleken en beoordeeld. U bent dus verzekerd van de hoogste kwaliteitsnormen.

> Dieselmotorenemissie (DME)

PUR-schuim is een materiaal dat wordt gebruikt om bijvoorbeeld vloeren van huizen te isoleren. Bij de verwerking van PUR-schuim (polyurethaanschuim) komen schadelijke stoffen vrij zoals isocyanaten en amines, daarnaast bevat het vlam- vertragers en blaasmiddelen. Wij voeren speciale metingen uit naar PUR-schuim.

> Purschuim

De gevaarlijk stof Chroom 6 kan in de luchtwegen terechtkomen en is kankerverwekkend. Ook kan Chroom 6 de vruchtbaarheid aantasten en leiden tot nierproblemen en astma. Onze specialisten meten de blootstelling aan Chroom 6 en geven advies voor passende (bron)maatregelen.

> Chroom 6

CHEMISCHE ANALYSES