Risicomanagement

Veilig omgaan met installaties en gevaarlijke stoffen vormt een belangrijk deel van uw dagelijkse dynamiek. Voldoen aan wet- en regelgeving moet leiden tot praktische maatregelen. Maar heeft u voldoende zicht op de risico’s? Qua bedrijfscontinuïteit, veiligheid en blootstelling? Met scherp uitgevoerde risicoanalyses ondersteunen we u bij het bepalen van uw risico’s en het kiezen van de beste maatregelen.

Risico’s in beeld
U wilt incidenten voorkomen. De gezondheid van uw medewerkers en veiligheid van de omgeving staan immers voorop. Ook hebben incidenten vaak invloed op uw reputatie en financiën. Het zorgt continu voor een spanningsveld tussen investeren in installaties en onderhoud versus het accepteren van de restrisico’s. Waar legt u de balans? Heeft u zicht op de hoogste risicofactoren? Wat kan er gebeuren als u een maatregel al dan niet doorvoert?

Doelgerichte maatregelen
Samen met u beantwoorden we deze vragen voor het maken van de juiste afweging. Met doelgerichte kennis van risicomanagement, contractmanagement en gevaarlijke stoffen . Onze adviseurs kennen uw sector en zijn getraind om het voortouw te nemen. Daarvoor gebruiken we op maat uitgevoerde risicoanalyses die passen bij uw vraagstuk.

Van Hazard tot BowTie
Samen bepalen we de methodiek die het best past bij uw situatie, zoals Hazard and Operability Study (HAZOP), Bow-Tie, (H)FMEA of (verdiepende) Risico Inventarisatie en Evaluatie. Ook helpen we u om lering te trekken uit incidenten met een Tripod, RCA of Storybuilder™ analyse. Een goede risicoanalyse levert u een goed onderbouwde set van verbetermaatregelen op.

Risicobeheersing
Met onze retrofit benadering stelt u bijvoorbeeld eenvoudig een risicoregister samen vanuit uw huidige managementsysteem. Hierin koppelt u uw huidige beheersmaatregelen aan de risico’s die u wilt beheersen. De belangrijkste risico’s analyseert u vervolgens verder met de Bow Tie -methodiek. Zo maakt u een gedegen verdiepingsslag voor uw risicobeheersing.

ISO 9001:2015
In de nieuwe ISO 9001:2015 ligt een sterke focus op risico-denken. Dit betekent dat u vooraf moet inventariseren welke risico’s er zijn. En hoe u voorkomt dat deze risico’s uw organisatie belemmeren om de gestelde doelen te realiseren. Hiervoor is niet alleen kennis van managementsystemen nodig. Ook moet u op de hoogte zijn van de beste methode om risicomanagement in uw bedrijf toe te passen.

Breed inzetbaar
Bij ons kunt u terecht voor alle facetten rondom risicomanagement:

  • Uitvoeren (verdiepende) risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • Opzetten nieuw managementsysteem
  • Beoordelen en/of verbeteren bestaand managementsysteem
  • (Interne) audits uitvoeren
  • Medewerkers opleiden als intern auditor

RISICOMANAGEMENT