Veiligheidscultuur

U beschikt over de juiste apparatuur en managementsystemen voor het creëren van een optimaal veiligheidsbeleid. In de praktijk blijkt dat medewerkers niet altijd volgens de procedures werken. Veiligheidshelmen zitten ongemakkelijk, of radio luisteren lukt niet met gehoorbescherming. Met een beproefde methode zorgen we voor de veiligheidscultuur waarin uw medewerkers veilig kunnen én willen werken.

Wanneer werkt uw bedrijf veilig?
In een gezonde veiligheidscultuur willen medewerkers veilig werken. Ze spreken elkaar aan op onveilige situaties en melden afwijkingen. Het management gebruikt deze meldingen als basis voor beter veiligheidsbeleid en passende maatregelen. Medewerkers tonen zich flexibel en zijn bereid best-practises van collega’s of partners door te voeren in hun eigen werken.

VeiligheidscultuurVoorbeeld visualisatie uitkomst van de cultuurscan per bedrijfsaspect

In drie stappen naar gedragsverandering
Bij het creëren van veiligheidsbewustzijn en –gedrag binnen uw organisatie werken wij volgens drie stappen:

Stap 1: Inzicht
Met een cultuurmeting (op basis van Hearts & Minds en de Veiligheidsladder) krijgt u inzicht hoe de houding en het gedrag van uw werknemers zich verhouden tot de veiligheidsambitie van uw organisatie.

Stap 2: Stimuleren
We ondersteunen het gedragsveranderingsproces met:

  • Workshops ‘veilig en gezond werken’ operationele medewerkers
  • Trainingen aan leidinggevenden, bijvoorbeeld de workshop ‘luisteren naar veiligheid’
  • Selectie, training en coaching van veiligheidsambassadeurs

Stap 3: Borgen
We ondersteunen uw organisatie bij het vasthouden en verder verbeteren van een veilige cultuur, bijvoorbeeld bij het stijgen op de Veiligheidsladder. Hiervoor trainen en begeleiden we de veiligheidsambassadeurs binnen uw organisatie in veiligheidsbewustzijn en communicatie. Daarnaast voeren we periodiek checks uit. Ook kunnen we uw organisatie begeleiden naar certificering voor de Veiligheidsladder voordat de certificerende instellingen periodieke audits uitvoeren.

Volwassen veiligheidscultuur
Uw organisatie beschikt na het stappenplan over alle gereedschappen om de gewenste situatie vast te houden. Zo ontwikkelt veiligheid zich tot een intrinsieke waarde binnen uw hele organisatie. Van directie tot werkvloer en van beslissingen tot handelingen. Pas dan kunt u spreken van een volwassen veiligheidscultuur.

VEILIGHEIDSCULTUUR