Waterveiligheid

Een vernuftig stelsel van keringen, waterwegen en kunstwerken is onmisbaar in onze strijd tegen het water. Als partner van waterschappen, aannemers en Rijkswaterstaat geven wij dagelijks invulling aan regionale en landelijke projecten die Nederland veiliger maken tegen overstromingen.

Waterveiligheid

Duurzaam en innovatief
Bij het beheer van uw waterkeringen spelen efficiënt en kosteneffectief beheer een steeds dominantere rol. Uiteraard kiest u voor duurzame en innovatieve oplossingen bij de inrichting van uw infrastructuur. Maar de middelen om te investeren worden beperkter. Voor welke kwaliteitseisen gaat u? Wat besteedt u uit en waar legt u prioriteit?

Verantwoord beheer
Als het gaat om het optimaal managen van uw assets helpen wij u aan de juiste route. Daar waar de uitdagingen het grootst zijn, komt de infrastructurele kracht van onze adviseurs naar voren. U kunt bij ons terecht voor verantwoord ontwerp, beheer en onderhoud van uw waterkeringen. Het inwinnen en verwerken van geodata in slimme informatie- en beheersystemen vormt één van onze kernactiviteiten.

Integrale aanpak
Dagelijks zijn we betrokken bij het ontwerp van dijken, kades, vaarwegen en kunstwerken. Ook voeren we inspecties en toetsingen uit. In het publieke belang en vaak samen met aannemers. Een integrale oplossing? Graag! We schakelen snel door naar onze adviseurs van kabels en leidingen, landmeten, ecologie, landelijke inrichting of waterbodem.

Korte lijnen
Bij ons bent u verzekerd van compacte projectteams die zorgen voor korte lijnen in de communicatie. Opereren als verlengstuk van uw organisatie of op afstand? U krijgt één aanspreekpunt. Daarmee is een flexibele en persoonlijke aanpak gewaarborgd. Uiteraard mag u ervan uitgaan dat de techniek voor ons geen geheimen kent. We maken het verschil door goede communicatie en wisselwerking met de omgeving. Zo houdt u grip op de situatie.

Aandacht voor omgeving
Gedegen omgevingsmanagement ligt aan de basis van deze aanpak. Wij sturen erop aan direct vanaf de planvorming met uw (toekomstige) beheerder(s) en gebruikers in gesprek te gaan. Daarmee komen alle gebiedskennis, ervaringen en wensen samen. Zo voorkomt u niet alleen conflicten en oplopende uitvoeringskosten, maar bouwt u ook aan duurzame relaties.

Kennisdeling
Door kennisuitwisseling zijn wij altijd op de hoogte en betrokken bij de laatste ontwikkelingen. Als partner van Rijkswaterstaat zijn wij bijvoorbeeld aan de voorkant nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe toetsinstrument WBI. Ook hebben we deelgenomen in VNK2 en bij de kennisontwikkeling van de LTVRW2015.

WATERVEILIGHEID