Hoe brandveilig is úw vastgoed(portefeuille)?

  • |

Van asset- en property managers tot vastgoedmanagers, consultants, architecten en bouwkundigen. Ze waren onlangs in grote getalen aanwezig bij Falck Prevention in Utrecht voor het event ‘Hoe brandveilig is úw vastgoed(portefeuille), asset en property manager?’ Een initiatief van NeVaP, hét onafhankelijk kennis- en innovatieplatform in de vastgoedexploitatie sector. Adviseurs van RPS verzorgden pitches over brandveiligheidsrisico’s, ontwikkelingen en de essentie van brandveilig beheer.

Hoe brandveilig is úw vastgoed(portefeuille)?

Brandveiligheidstraining op het oefenterrein van Falck Prevention waarbij deelnemers een flash over konden ervaren.

De organisatie wakkerde het vuurtje van meet af aan. Zo kregen de deelnemers op het oefenterrein van Falck Prevention de kans een flash over te ervaren. Ze ondervonden hoe het is om zo’n explosieve verbranding van verzamelde brandgassen in een optisch gesloten ruimte mee te maken als gevolg van het bereiken van de ontbrandingstemperatuur. Daarnaast kregen zij de mogelijkheid om verschillende soorten brandblussers uit te proberen.

De deelnemers mochten het gebruik van verschillende brandblussers ervaren op het oefenterrein.

Na dit ‘opwarmrondje’ was het tijd voor de theorie. Zo was er tijdens de pitches volop aandacht voor de huidige en toekomstige wet- en regelgeving en de verantwoordelijkheid van huurders en gebruikers. Er kwamen een aantal innovatieve ontwikkelingen en een praktijkcase over risico afweging voor brandveiligheidsgebreken voorbij. Verder werd specifiek aandacht besteed aan het integraal beheersen en organisatorisch borgen van brandveiligheid. Zowel in de BHV-organisatie en als onderdeel van totale vastgoedbeheerproces.

Risicoafweging
Brandveiligheidsdeskundige Nelius Arends van RPS ging uitgebreid in op hoe Havensteder en RPS momenteel samenwerken aan het brandveiliger maken van de woongebouwen. Hij gaf een aantal praktijkvoorbeelden van wat er allemaal mis kan zijn in het kader van brandveiligheid. Vervolgens vertelde hij hoe je aan de hand van de uitgevoerde brandscan een risicoafweging kunt maken om herstelmaatregelen te prioriteren. Vanuit een praktijkcase gaf Nelius uitleg over de toepassing van de ontwikkelde aanpak, wat aan de hand van een aantal voorbeelden werd gedemonstreerd.

Nelius Arends van RPS vertelt hoe Havensteder en RPS momenteel samenwerken aan het brandveiliger maken van woongebouwen.

Integraal beheersplan
Asset- en onderhoudsadviseur Johan Smit van RPS, tevens lid van het NeVaP Innovatie Lab Technologie, vroeg in zijn pitch aandacht voor de borging van integrale zorg voor brandveiligheid. Ook ging hij in op de modellen die dit kunnen bewerkstelligen zoals NEN 8112, een Integraal (Beheer)plan Brandveiligheid en/of Beheerplan Brandveiligheid Vastgoed van het Rijksvastgoedbedrijf. Johan legde in zijn betoog de nadruk op het feit dat er nog te veel gebouwen niet brandveilig genoeg zijn.

Reden? Er ontbreekt vaak een totaal inzicht en overzicht. Bovendien is de samenhang van alle maatregelen ten opzichte van elkaar en in relatie tot de beheerorganisatie en de gebruiker voor verbetering vatbaar. Aspecten waarvan de asset en property manager wakker zou moeten liggen. Johan benadrukte dat die pas achterover mogen leunen als er vanuit hun zorgplicht zekerheid over is. De adviseur attendeerde de deelnemers erop dat NeVaP op donderdag 7 september een vervolg event organiseert over 'Veilige gebouwen, gezonde gebruikers! De asset manager in zijn kracht!'.

Johan legde in zijn betoog de nadruk op het feit dat er nog te veel gebouwen niet brandveilig genoeg zijn.

Inspirerend
De ruim 60 deelnemers ervaarden de middag als inspirerend. Stef Broers, trainee Technisch Manager Vastgoed bij CBRE is redelijk nieuw in de wereld van brandveiligheid. Hij heeft veel nieuwe inzichten opgedaan. “Vooral dat we samen met de verhuurder van panden oplossingen vinden voor knelpunten in de brandveiligheid en die dan samenbundelen in een integraal plan Brandveiligheid. Dat doen wij nog niet. De controles voeren wij ook wel uit maar niet vanuit een integrale gedachte. Door de presentaties ben ik wel verder gekomen in het doordenken van deze problematiek.”

Koos Verhulst, Projectleider Uitvoering bij het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), noemde de bijeenkomst een ‘goede combinatie van theorie en praktijk’. “Het was goed te zien hoe Falck in de trainingen situaties simuleert. Dat was voor ons heel herkenbaar.”
Zijn collega Bart Veenendaal, projectleider Brandveiligheid bij het COA, gaf aan dat juist de risicoafweging bij het COA bijzonder ingewikkeld is. “Dat heeft vooral te maken met het feit dat de asielzoekers geen Nederlands lezen en spreken. In de presentatie van Nelius Arends van RPS zag ik mooie aanknopingspunten om die problematiek inzichtelijk te maken en op te lossen.”

Architect Peter Lugthart was enthousiast en noemde de bijeenkomst nuttig. “Ik weet veel van de theoretische kant en lever de tekeningen en plannen. Maar in de praktijk komt er veel meer bij brandveiligheid kijken. Ik vond het interessant om te leren hoe je tot de organisatie van de brandveiligheid komt. In de praktijk komt daar toch veel meer bij kijken dan ik had gedacht.”

Harry van de Vranden van Falck gaf aan dat de techniek in de wereld van de brandveiligheid hard vooruit gaat. “Neem bijvoorbeeld de bluszuil voor oudere mensen die langer thuis moeten blijven. In Denemarken wordt deze innovatie al aan ouderen geleverd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).” Van de Vranden luisterde ook met aandacht naar de bijdragen van RPS, en met name die over het Integrale Beheersplan Brandveiligheid en het daaruit voortkomende Integraal Plan Brandveiligheid. “Op zich ken ik die modellen wel, maar ik hoop ook dat er in dat kader een model komt voor het wegen van de oplossingen.”

Geslaagd event
Directeur Mariëlle Wieman van NeVaP keek tevreden terug op het event. “Wij organiseren events over (brand)veiligheid ongeveer om de twee jaar. Hiervoor is in de vastgoedsector nog steeds te weinig aandacht. Jammer, want er zijn altijd weer nieuwe ontwikkelingen rondom regelgeving en producten die een kennisevent als dit rechtvaardigen. Veiligheid is het nieuwe duurzaamheid wordt wel gezegd. Brand is één van de 125 factoren in veiligheid, maar als er brand is, dan is het probleem wel direct heel serieus.”

Wieman was blij met de medewerking van RPS aan het event. “Johan Smit is een belangrijke aanjager en verbinder binnen NeVaP en heeft een significante bijdrage aan dit event geleverd.”
Laatstgenoemde is blij dat brandveiligheid weer eens op de kaart staat. “We hebben de urgentie die er altijd zal blijven onder de aandacht kunnen brengen. Het is buitengewoon belangrijk dat oplossingen als een totaal brandveiligheidsconcept binnen organisaties worden geborgd.”


Digitale syllabus NeVaP

VOLG ONS NIEUWS