Onderwaterinspecties in een innovatieve jas

Snel en betrouwbaar onderzoek

  • |

Nederland kent veel civieltechnische kunstwerken die aan het einde van hun technische levensduur zijn. Beheerders staan voor de vraag: vervangen of versterken? Visueel inspecteren en beoordelen geeft inzicht, maar vergt een aanzienlijke investering in tijd en geld. Voor Waterschap Vallei en Veluwe bood een onderwaterdrone uitkomst.

Onderwaterinspecties in een innovatieve jas

De ROV (Remotely Operated Vehicle) klaar voor gebruik.

Remotely Operated Vehicle
De meeste drones kun je maar beter uit de buurt houden van water: zowel elektronica als motoren zijn niet goed bestand tegen de corroderende werking ervan. Drones die wel toepasbaar zijn, ook wel ROV (Remotely Operated Vehicles) genoemd, doen voornamelijk dienst binnen de offshore vanwege de sterke stroming en grote diepte.

Inspectie betonnen buis
Voor inspecties van kades is het gebruikelijker duikteams in te zetten. Vallei en Veluwe maakte gebruik van de ROV van RPS die deze taak voor binnenwateren overneemt of aanvult. “We moesten een betonnen buis onder een dijk inspecteren, legt Martie Donkervoort van het waterschap uit. “Met een ROV bereik je plekken waar duikers niet kunnen komen. Bovendien is het prettig dat je zelf live op het scherm mee kan kijken.”

De onderwaterdrone heeft een film- en fotocamera aan boord waarmee waterschap Vallei en Veluwe zelf op het scherm mee kan kijken.

Dertig centimeter
De drone heeft een eigen aandrijving, sonar (2D) en film- en fotocamera aan boord. “Hij leverde voor ons betrouwbare resultaten af. Bovendien hoef je geen technische voorzieningen te treffen voor duikteams”, aldus Martie. De drone heeft een doorsnede van dertig centimeter en past moeiteloos in een auto.

Breed inzetbaar
Waterschappen, provincies, gemeenten, rederijen en de industrie kunnen er hun voordeel mee doen. Bij een visuele inspectie van oeverconstructies, (binnenstedelijke) kademuren, bouwputten en sifons. Of voor het inspecteren van duikers, gemalen, spuibuizen en watertanks. Ook is het toepasbaar voor het checken van remmingswerken, landhoofden, scheepsrompen en schroeven. Een vergunning of ontheffing is meestal niet nodig.

Op de hoogte blijven van onze werkzaamheden?
Meld u nu aan en ontvang twee keer per jaar ons magazine boordevol verhalen.

Magazine aanvragen