Ontmoet RPS tijdens PROVADA in het NeVaP Innovatie Huis

  • |

Net als uw vakgenoten streeft u zelf ook dagelijks naar een kwaliteitsverbetering van uw vastgoed. Dan wilt u de nieuwste ontwikkelingen binnen de vastgoedsector toch niet missen? Tijdens PROVADA van dinsdag 30 mei tot en met donderdag 1 juni 2017 in de RAI Amsterdam bundelen NeVaP en RPS de krachten in het NeVaP Innovatie Huis. Hier krijgt u de kans om met de adviseurs van RPS te broeden op innovatieve ideeën en het voeren van inspirerende gesprekken.

Ontmoet RPS tijdens PROVADA in het NeVaP Innovatie Huis

NeVaP Innovatie Huis in Hal 12, Stand 54 direct naast PROVADA Forum 1 en het DGBC Plein.

Kennisdeling
PROVADA is de grootste jaarlijkse vastgoedbeurs van Nederland, waar meer dan 23.000 professionals elkaar ontmoeten en inhoudelijke programma’s volgen. Met een oppervlakte van ruim 150 m² zal het NeVaP Innovatie Huis op de beursvloer niet aan uw aandacht ontsnappen. Het Innovatie Huis is een initiatief van NeVaP, het onafhankelijk kennis- en innovatieplatform in de vastgoedexploitatie sector. Hier werken NeVaP en RPS samen met de 9 andere partners van het huis aan kennisdeling, ontwikkeling en innovatie.

Ontwikkeling vakgebied
Asset- en onderhoudsmanagement vormt een steeds belangrijker vakgebied als onderdeel van de exploitatie van vastgoed. Om bij te dragen aan de ontwikkeling van dit vakgebied zijn in 2016 twee boeken voor het hoger onderwijs uitgebracht: ‘Asset- en onderhoudsmanagement’, met de coördinerend hoofdauteur vanuit RPS en ‘Vastgoedexploitatie’, met de hoofd- en eindredacteur vanuit NeVaP.

De boeken vormen tevens de basis voor de nieuwe opleiding Vastgoedbeheer: ‘Asset- en onderhoudsmanagement’. Bezoekers krijgen in het NeVaP Innovatie Huis de mogelijkheid om beide boeken in te zien en alle ins en outs over de opleiding te vragen.

Opleiding
Mariëlle Wieman, directeur van NeVaP, levert als hoofd- en eindredacteur van het boek ‘Vastgoedexploitatie’ en als gastdocent een bijdrage aan de opleiding over de ontwikkelingen en trends in vastgoedexploitatie. De nieuwe opleiding ‘Vastgoedbeheer: Asset- en onderhoudsmanagement’ geeft binnen de kaders van asset- en onderhoudsmanagement overzicht en inzicht in zowel vastgoedstrategie, -exploitatie, onderhoudsbeleid, als het totale beheer- en onderhoudsproces.

Innovatie
Mariëlle: “Onze doelstelling is het aanjagen van de innovatie en het verbeteren van de kwaliteit in de vastgoedsector. NeVaP en RPS merken dat voor dit vakgebied een tekort is aan goed opgeleide en deskundige mensen. Professionals die begrijpen dat beheer en onderhoud altijd beter moet en nooit af is. Mensen met een focus op duurzame instandhouding en zorg voor functionaliteit, veiligheid, kwaliteit en kostenbeheersing.”

Aandacht
Johan Smit, senior consultant vastgoed bij RPS, is coördinerend hoofdauteur van het boek ‘Asset- en onderhoudsmanagement’ en als hoofddocent van ‘BOB Opleidingen, trainingen en advies & NEN Trainingen’ betrokken bij de ontwikkeling en het geven van deze opleiding.

Johan: “Als RPS dragen we met het boek’Asset- en onderhoudsmanagement’, de opleiding én onze actieve deelname aan het NeVaP Innovatie Lab Technologie bij aan de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en methodieken, die de cursisten in de praktijk kunnen implementeren en toepassen. Hierbij is het van belang dat er voortdurend aandacht is voor de diverse ontwikkelingen in de markt, technologie en maatschappij.”

Verbindingen leggen
Volgens Johan ligt de nadruk daarbij op het opleiden van professionals die binnen dit proces inzicht en overzicht houden, samenhang zien en verbindingen leggen. “Zo kunnen zij afgewogen keuzes maken over investeren, consolideren en desinvesteren. Hiermee treden ze toe tot een groep mensen waar steeds meer behoefte aan is. Zoals bij regie vastgoedbeheerorganisaties, in de dienstverlening en bij beheerders. Daarom attenderen we de PROVADA bezoekers graag op de mogelijkheid zich verder te bekwamen in dit vakgebied.”

Waar vindt u ons?
Het NeVaP Innovatie Huis is gevestigd in Hal 12, Stand 54, direct naast PROVADA Forum 1 en het DGBC Plein.

Kaarten bestellen?
Toegangskaarten voor PROVADA kunt u bestellen op de site van PROVADA.

VOLG ONS NIEUWS