RPS nu ook geaccrediteerd voor chroom 6-onderzoek in verf

  • |

Het is wettelijk nog niet verplicht het onderzoek naar de blootstelling aan chroom 6 door een geaccrediteerde partij te laten doen. Toch zijn er steeds meer opdrachtgevers die daar expliciet hun voorkeur voor uitspreken. Als eerste bedrijf in Nederland is RPS onlangs door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de bepaling van chroom 6 in verf. Daarmee is de kwaliteit van die verrichtingen voortaan ook geborgd door een onafhankelijke externe partij.

Onderzoek naar Chroom 6 is geen overbodige luxe als onderdeel van kunstwerkinspecties.

Chroom 6 in verfindustrie
Chroom 6 wordt al decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. Deze geproduceerde variant van natuurlijk chroom hecht zich gemakkelijk aan allerlei metalen en kan verwerkt worden in onder meer hout, verf en plastic. Het biedt extra stevigheid en bescherming tegen corrosie. In vaste vorm kan het geen kwaad, maar als het als stof vrijkomt, kan zelfs een kleine hoeveelheid al kanker veroorzaken. Bedrijven die werken aan oude metalen objecten waar een chroom 6 houdende verf op is aangebracht lopen in het bijzonder gevaar.

Verbod
Vanuit de EU wordt het behandelen van metalen met chroom 6 aan banden gelegd, het gebruik van chroom 6 is enkel toegestaan na autorisatie. Hierdoor zullen er aanzienlijk minder met chroom 6 behandelde producten en objecten op de markt komen. De industrie zal de komende decennia echter geconfronteerd blijven worden met chroom 6 dat afkomstig is uit oude verflagen.

Voor bedrijven is het raadzaam te inventariseren of op het object chroom 6 houdende coating is toegepast. Door monstername kunnen analisten van RPS in eigen laboratoria de concentratie van deze toxische stof bepalen. Op basis van de resultaten kan vervolgens een op maat gemaakt persoonsgebonden beschermingsregime worden toegepast.

Beroepsmatige blootstelling
Opdrachtgevers die samenwerken met geaccrediteerde bedrijven zijn ervan verzekerd dat de gehanteerde meetprotocollen in het blootstellingsonderzoek op de juiste manier worden nageleefd. Naast een accreditatie voor het onderzoek naar chroom 6 in verf beschikt RPS al over een accreditatie voor chroom 6 analyse in lucht. Een overzicht van de geaccrediteerd verrichtingen is terug te vinden op www.rva.nl onder registratienummer L192. De grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan chroom 6 is per 1 maart 2017 met een factor 10 verlaagd. Dat vereist extra aandacht voor chroom 6 op de werkplek. Zo moeten sommige reeds onderzochte werkplekken met de eisen van nu opnieuw beoordeeld worden.

Chroom 6 wordt al decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie.

Publicatie gezondheidseffecten
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het wetenschappelijke literatuuronderzoek naar de effecten van chroom 6 op de gezondheid gepubliceerd. Het RIVM onderzocht onder meer van welke ziekten het aannemelijk is dat zij kunnen worden veroorzaakt door chroom 6. Dat is een belangrijke stap op weg naar duidelijkheid voor alle betrokkenen.

VOLG ONS NIEUWS